پاورپوینت درس 1 امنیت و تهدید آمادگی دفاعی پایه دهم

پاورپوینت درس یک امنیت و تهدید آمادگی دفاعی پایه دهم

پاورپوینت درس اول امنیت و تهدید آمادگی دفاعی پایه دهم

پاورپوینت درس اول امنیت و تهدید آمادگی دفاعی دهم

پاورپوینت درس 1 امنیت و تهدید آمادگی دفاعی دهم

 

فصل اول
آموزه های دفاعی
                                  درس اول
                              امنیت و تهدید
امروز بزرگ ترین مایهٔ تهدید در دنیا رژیم آمریکاست که بدون هیچ مهاری، بدون هیچ پایبندیِ وجدانی و دینی ای، درهر کجایی که لازم بداند، دخالت های بی وجه می کند و دخالت های نا امن کننده از او سر می زند؛ آمریکا دنیا را نا امن کرده است. در این منطقهٔ ما، نا امن کننده، رژیم صهیونیستی است که سگ زنجیری آمریکا است؛ اینها هستند که دنیا را نا امن کرده اند. جمهوری اسلامی دنیا را نا امن نمی کند، منطقه را هم نا امن نمی کند، حتّی محیط همسایگان را هم نا امن نمی کند؛ حتّی در موارد زیادی بدرفتاری های برخی از همسایگان را هم با بزرگواری تحمّل می کند.

 جمهوری اسلامی

هم برای خود، هم برای دیگران امنیّت را بزرگ ترین نعمت الهی می داند و برای حفظ امنیّت خود می ایستد و دفاع می کند؛ این همیشه باید آویزهٔ گوش مسئولان نیروهای مسلّح باشد: حفظ امنیّت کشور،حفظ امنیّت مرزها، حفظ امنیّت عمومیِ زندگی مردم، چیزهایی است که به عهدهٔ مسئولانی است که در این زمینه فعّال اند.

امنیت و تهدید, دانلود درس 1 امنیت و تهدید امادگی دفاعی دهم, دانلود درس اول امنیت و تهدید امادگی دفاعی دهم, دانلود پاورپوینت امنیت و تهدید امادگی دفاعی پایه دهم, دانلود پاورپوینت درس 1 امنیت و تهدید آمادگی دفاعی پایه دهم, دانلود پاورپوینت درس امنیت و تهدید امادگی دهم, دانلود پاورپوینت درس اول امنیت و تهدید کتاب امادگی دفاعی دهم, دانلود پاورپوینت فصل اول آموزه های دفاعی امادگی دفاعی دهم, درس اول امنیت و تهدید, فصل اول آموزه های دفاعی, پاورپوینت امنیت و تهدید آمادگی دفاعی پایه دهم, پاورپوینت درس 1 امنیت و تهدید آمادگی دفاعی پایه دهم, پاورپوینت درس 1 امنیت و تهدید امادگی دفاعی دهم, پاورپوینت درس آموزه های دفاعی امادگی دفاعی دهم, پاورپوینت درس امنیت و تهدید آمادگی دفاعی دهم, پاورپوینت درس امنیت و تهدید امادگی دفاعی, پاورپوینت درس اول امادگی دفاعی دهم امنیت و تهدید, پاورپوینت درس اول امادگی دفاعی دهم جدید 97, پاورپوینت درس اول امنیت و تهدید آمادگی دفاعی پایه دهم, پاورپوینت درس یک امنیت و تهدید آمادگی دفاعی پایه دهم

لینک دانلود فایل