پاورپوینت درس 11 دفاع مردم تهران از ایران اسلامی جغرافیای استان تهران دهم

پاورپوینت درس 11 دفاع مردم تهران از ایران اسلامی جغرافیای استان تهران دهم

پاورپوینت درس دفاع مردم تهران از ایران اسلامی جغرافیای استان تهران دهم

پاورپوینت درس یازده دفاع مردم تهران از ایران اسلامی جغرافیای استان تهران دهم

پاورپوینت درس 11 دفاع مردم تهران از ایران اسلامی جغرافیای استان تهران

پاورپوینت درس دفاع مردم تهران از ایران اسلامی جغرافیای استان تهران پایه دهم جدید

درس ١١
دفاع مردم تهران از ایران اسلامی
شهر تهران به دلیل مرکزیت سیاسی، نقش بسیار ارزشمندی در دفاع از کیان اسلامی در دوران هشت سال دفاع مقدس بر عهده داشت. استان تهران اگرچه از نظر جغرافیایی دور از مرزها به سر می برد، ولی به واسطهٔ پایتخت بودن و پشتیبانی خطوط جبهه، تقریباً مانند شهرهای مرزی مورد حملات هوایی قرار می گرفت. تهران به دلیل برخورداری از استعدادهایی در زمینهٔ جذب و انتقال نیرونسبت به سایر شهرها موقعیت ویژه ای داشت، به همین جهت، از اوّلین شهرهایی بود که در آغاز جنگ تحمیلی مورد حمله قرار گرفت.
وجود پادگان های متعدد و فرودگاه های نظامی، خود استعداد با لقوه ای برای جذب نیروهایی شده بود که در بدو پیروزی انقلاب به دامن مردم پناه آورده بودند و پس از آغاز جنگ، عمدهٔ آن ها به پادگان ها برگشتند و به دفاع از سرزمین مقدس خود پرداختند.

دانلود پاورپوینت درس 11 جغرافیای استان تهران, دانلود پاورپوینت درس 11 دفاع مردم تهران از ایران اسلامی جغرافیای استان تهران پایه دهم, دانلود پاورپوینت درس دفاع مردم تهران از ایران اسلامی جغرافیای استان تهران دهم, درس 11 دفاع مردم تهران از ایران اسلامی, درس ١١ دفاع مردم تهران از ایران اسلامی, دفاع مردم تهران از ایران اسلامی, پاورپوینت درس 11 جغرافیای استان تهران پایه دهم, پاورپوینت درس 11 جغرافیای تهران پایه دهم جدید, پاورپوینت درس 11 دفاع مردم تهران از ایران اسلامی جغرافیای استان تهران دهم, پاورپوینت درس دفاع مردم تهران از ایران اسلامی جغرافیای استان تهران پایه دهم جدید, پاورپوینت درس یازده جغرافیای استان تهران پایه دهم, پاورپوینت درس یازده دفاع مردم تهران از ایران اسلامی جغرافیای استان تهران دهم

 

 

لینک دانلود فایل